Întrebare:

Ce trebuie să facă angajatorul cu privire la informarea angajatului atunci când acesta va lucra în străinătate?

Răspuns:

Dacă angajatul va desfășura activitatea cu contract individual de muncă la angajatorul român atunci angajatorul are următoarele obligații suplimentare de informare pe lângă cele obligatorii stipulate la art. 17, alin. 3:

 • Comunicarea în timp util a deplasării
 • Durata perioadei în care angajatul va sta în străinatate
 • Moneda în care se vor plăti drepturile salariale
 • Modalitatea de plată a salariului
 • Valoarea salariului
 • Condiții de climă
 • Condiții de muncă
 • Prestațiile în natură/bani aferente desfășurării activității
 • Principalele reglementări ale legislatiiei muncii din țara de deplasare
 • Obiceiuri ale statului respectiv care pot să îi puna în pericol viața angajatului, sanătatea și siguranța personală
 • Condiții de repatriere
 • Cuantumul indemnizației de detașare

Toate aceste conditii vor fi cuprinse în contractul individual de muncă sau se va încheia un act adițional la contractul individual de muncă.

De asemenea aceste informări se vor completa cu dispoziţiile din legile speciale care reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *