În cazul în care un lucrător este angajat cu contract individual de muncă cu timp parțial, acesta poate presta ore suplimentare?

Conform art. 105 din Codul Muncii, angajatul cu timp parțial nu poate efectua ore suplimentare decât dacă sunt cazuri de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

Dacă un angajator are nevoie ca angajatul să lucreze mai mult, atunci acesta poate modifica contractul de muncă cu timp parțial în unul cu normă întreagă sau să modifice contractul de muncă cu timp parțial ( de exemplu dacă angajatul are încheiat un contract de muncă cu 2 ore/zi, acesta poate fi modificat în unul cu 4 ore/zi), bineînțeles cu acordul părților.

Reglementare legală:

Art. 103

Salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.

Art. 105

(1) Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), următoarele:

a)durata muncii și repartizarea programului de lucru;

b)condițiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) Interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

(2) În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevazute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *